Ingatlanjog

Ingatlanjog

Ügyvédként végig kísérem Önt a teljes ingatlanjogi ügyleten, kezdve az ingatlanjogi tanácsadástól, az okirat előkészítésén, majd véglegesítésén át, – tulajdonjogszerzés esetén – egészen az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésig.

Adásvételi szerződés

Az ingatlan adásvétele során igénybe vett ügyvédi megbízás keretében az alábbi teljeskörű jogi szolgáltatást nyújtom Ügyfeleim részére, avagy mit tartalmaz az ügyvédi munkadíj?

 • Az adott ingatlannal kapcsolatos teljeskörű ingatlanjogi tanácsadás,
 • Az ingatlan hiteles tulajdoni lapjának lekérése, jogi helyzetének alapos vizsgálata,
 • Szerződő felek személyi azonosságának ellenőrzése (JÜB azonosítás),
 • Az ügylethez kapcsolódó okirat(ok) szerkesztése, különösen, de nem kizárólagosan az adásvételi szerződés előkészítése, szerződő felekkel történő egyeztetése, a szerződéses akaratnak, illetőleg a jogszabályoknak megfelelő véglegesítése,
 • Az adásvétel tekintetében felmerülő adó– és illeték fizetésére vonatkozó jogi tájékoztatás, az igénybe vehető kedvezmények vizsgálata,
 • NAV B400 adatlapok szabályszerű kitöltése, az ingatlan-nyilvántartási kérelem előkészítése,
 • Teljeskörű ügyvédi képviselet a földhivatali eljárás során.

Ingatlan adásvételi szerződés Ügyfél által fizetendő költségei

 • Ingatlan adásvételhez kapcsolódó ügyvédi munkadíj – Az adásvétel során eljáró ügyvédet általában a vevő választja, és a vevő fizeti meg az ügyvédi munkadíjat.

Az ügyvédi munkadíj magában foglalja az ingatlan tulajdoni lap lekérésének, valamint a szerződő felek személyi azonossága ellenőrzésének költségét is.

 • Igazgatási szolgáltatási díj: 6 600 Ft (általános tételű eljárási díj)
 • Ingatlan megvásárlása után fizetendő illeték: az ingatlan megvásárlását követően, az ingatlan értékét figyelembe véve kerül meghatározásra a vevő által fizetendő illeték.

Ajándékozási szerződés

Az ingatlan ajándékozás során igénybe vett ügyvédi megbízás keretében az alábbi teljeskörű jogi szolgáltatást nyújtom Ügyfeleim részére, avagy mit tartalmaz az ügyvédi munkadíj?

 • Az adott ingatlannal kapcsolatos teljeskörű ingatlanjogi tanácsadás,
 • Az ingatlan hiteles tulajdoni lapjának lekésére, jogi helyzetének alapos vizsgálata,
 • Szerződő felek személyi azonosságának ellenőrzése (JÜB azonosítás),
 • Az ügyelethez kapcsolódó okirat(ok) szerkesztése,
 • Az ajándékozás tekintetében felmerülő adó– és illeték kedvezményre vonatkozó jogi tájékoztatás,
 • Teljeskörű ügyvédi képviselet a földhivatali eljárás során.

Ingatlan ajándékozási szerződés Ügyfél által fizetendő költségei

 • Ingatlan ajándékozáshoz kapcsolódó ügyvédi munkadíj – Az ügyvédi munkadíj magába foglalja az ingatlan tulajdoni lap lekérésének valamint a szerződő felek személyi azonossága ellenőrzésének költségét is.
 • Igazgatási szolgáltatási díj: 6 600 Ft (általános tételű eljárási díj)

Bérleti szerződés

Üzlethelyiséget, irodahelyiséget vagy raktárhelyiséget adna ki vagy bérelne, és fontos Önnek, hogy Partnerével a hosszú távú közös együttműködést szabályozott keretek között, mindkét fél jogainak, kötelezettségeinek, valamint a jogkövetkezmények rögzítésével kezdjék meg?

Tekintettel arra, hogy széleskörű tapasztalattal rendelkezem az üzleti életben szokásos iroda-, üzlethelyiség-, és raktárbérleti szerződések sajátosságait illetően, bízza rám bérleti szerződésének elkészítését, vagy véleményezését – kérése szerint a bérleti szerződés felek közötti egyeztetését is – annak érdekében, hogy a szerződő felek közötti jogügylet elérje célját, mindkét fél megelégedésére.

Lakást adna ki vagy bérelne, és fontos Önnek, hogy tulajdona biztonságban legyen, vagy bérlőként ne írjon alá kizárólag a kötelezettségeit tartalmazó lakásbérleti szerződést?

Keressen bizalommal akár tulajdonosként, akár bérlőként lakásbérleti szerződés elkészítése, vagy véleményezése miatt, egy biztonságos és hosszú távú bérleti jogviszony megvalósulása érdekében.