Munkajog

Munkajog

Munkáltatók részére

Amennyiben munkáltatóként munkajogi tanácsadásra van szüksége, munkáltatók részére az alábbi jogi szolgáltatást nyújtom:

  • Munkaszerződés készítése, véleményezése
  • Munkaviszony megszüntető dokumentum elkészítése (munkáltatói felmondás, közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetés, azonnali hatályú felmondás)
  • Írásbeli figyelmeztetés elkészítése, véleményezése
  • Munkáltatói belső szabályzatok készítése, véleményezése (különösen, de nem kizárólagosan céges gépjármű-, mobiltelefon használatára vonatkozó szabályzat, prémium szabályzat)
  • Jogi képviselet peren kívül és munkaügyi perben
  • Munkajogi tanácsadás
Munkavállalók részére

Amennyiben munkavállalóként úgy gondolja, hogy munkáltatója nem jogszerűen járt el Önnel szemben a munkaviszony megszüntetésekor, nem fizette ki az Ön részére a túlórát, vagy munkáltatója nem engedte el szabadságra, forduljon hozzám munkajogi tanácsadásért.

Munkavállalók részére az alábbi jogi szolgáltatást nyújtom:

  • Munkaszerződés, munkaszerződés módosítás véleményezése
  • Munkaviszonyt megszüntető dokumentum véleményezése, annak jogellenessége esetén jogi képviselet ellátása peren kívül és munkaügyi perben
  • Munkajogi tanácsadás